You are currently viewing Ý NGHĨA CỦA NỖ LỰC LÀ GÌ??

Ý NGHĨA CỦA NỖ LỰC LÀ GÌ??

☘️
Là để nhìn thấy Thế Giới rộng lớn hơn.
Là được tự do lựa chọn cơ hội trong cuộc đời.
Là vì sau này không phải cúi đầu trước những người mình không thích.
🦚
Quan trọng hơn là sẽ có những người mình thích xuất hiện để bản thân sẽ tràn đầy tự tin, mạnh mẽ tiến lại gần họ và nói rằng : Tôi biết bạn rất tuyệt vời và Tôi yêu bạn.
Hnay lại tiếp tục tiến về phía trước với 1 tinh thần chiến binh – cùng nguồn năng lượng tích cực 💪

Trả lời